Muutunud on meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluste menetlus

22.09.2014
PrintPDF Jaga

Alates 19. septembrist on Patendiametis muudetud meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse taotluste menetlust müügiloa kuupäeva mõiste ning müügiloa numbri osas.

Euroopa Komisjoni rakendusotsust omavate müügilubadega menetluses olevate ja edaspidi saabuvate meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse (edaspidi täiendav kaitse) taotluste menetlemisel kasutatakse müügiloa kuupäevana müügiloa andmise otsuse teatavakstegemise kuupäeva senise müügiloa andmise otsuse kuupäeva asemel.

Edaspidi esitatavate Euroopa Komisjoni rakendusotsust omavate müügilubadega täiendava kaitse taotluste menetlemisel kasutatakse müügiloa numbrina müügiloa andmise otsuse numbri asemel ühenduse registri numbrit.