Muutub patenditaotlust puudutav MKM määrus

22.04.2009
PrintPDF Jaga

 

25.04.2009 jõustub majandus- ja kommunikatsiooniministri määrus, millega muudetakse patenditaotluse sisu- ja vorminõudeid ning Patendiametile esitamise korda.
Määruse teksti ja patenditaotluse avalduse uue vormi leiab aadressil:
https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?id=13173050.