Londoni kokkulepe jõustub 1. mail 2008

08.02.2008
PrintPDF Jaga

17. oktoobril 2000 sõlmisid Euroopa patendikonventsiooni (EPC) osalisriigid Londonis lepingu EPC artikli 65 kohaldamiseks (Londoni leping), mille alusel võivad osalisriigid vabatahtlikult täielikult või osaliselt loobuda Euroopa patentide oma riigi ametlikku keelde tõlkimise nõudest.

Lepingu oli 2008. aasta veebruari alguseks ratifitseerinud 13 riiki: Holland, Horvaatia, Island, Liechtenstein, Luksemburg, Läti, Monaco, Prantsusmaa, Saksamaa, Sloveenia, šveits, Taani ja Ühendkuningriik. Eesti ei ole lepingut ratifitseerinud.

Euroopa Patendiameti teadet vaata http://www.epo.org/topics/news/2008/20080130.html.