Kreeka ja Maroko liituvad TMview'ga

11.11.2013
PrintPDF Jaga

Alates 11. novembrist 2013 on TMview'sse lisatud Kreeka Arendus- ja Konkurentsiministeeriumi ja Maroko Tööstus- ja Kaubandusomandiameti kaubamärkide andmed.

Maroko Tööstus- ja Kaubandusomandiameti integreerumine on Siseturu Ühtlustamise Ametiga (OHIM) koostöö tulemus. Koostöö algas OHIM-i rahvusvahelise koostöö programmi osana vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastamisega juunis 2013.

Kreeka Arendus- ja Konkurentsiministeeriumi integreerumine sai teoks tänu koostööfondi programmile, mille viis ellu OHIM koostöös EL-i ja rahvusvaheliste partneritega.

Viimase laienemise tulemusena on TMview's osalevate kaubamärgiametite koguarv kasvanud 32-ni ja lisandunud on ligikaudu 230 000 Kreeka ja 160 000 Maroko kaubamärki. Nüüd pakub TMview juurdepääsu enam kui 13,2 miljonile kaubamärgile.

Alates TMview' avamisest 13. aprillil 2010 on andmebaasi külastanud üle 4,8 miljoni külastaja 203 riigist, kõige sagedamini Hispaaniast, Saksamaalt ja Itaaliast.

Lisateavet saab aadressilt http://www.tmview.europa.eu/.