Konkurss "Euroopa leiutaja 2017" tiitlile on alanud

15.07.2016
PrintPDF Jaga

Konkursi eesmärk on tunnustada väljapaistvaid leiutajaid üle maailma tehnika kõikidest valdkondadest.

Konkursile "Euroopa leiutaja 2017" saab kandidaate esitada kuni 12. oktoobrini 2016.

Konkurss toimub viies kategoorias:

 • tööstus: Euroopa suurte ettevõtete patenditud väljapaistvate ja edukate tehnoloogiate eest;
 • väikese ja keskmise suurusega ettevõtted: erakordsete leiutiste eest väikese ja keskmise suurusega ettevõtetes;
 • teadusuuringud: eesrindlikele leiutajatele ülikoolides ja teadusasutustes;
 • elutöö eest: austusavaldus üksikisikust Euroopa leiutaja pikaajalise panuse eest;
 •  leiutaja väljastpoolt Euroopat: leiutajatele, kes ei ole Euroopa kodanikud, kuid kellele on välja antud Euroopa patent.

Kandideerimiseks seatud tingimused

Leiutis peab vastama selgelt ja täpselt kõikidele järgnevatele kriteeriumidele:

 • kõrge leiutustase;
 • praktiline rakendus;
 • turustamisedu või võimalik turustamisedu Euroopas;
 • selgelt tuntav kasu majandusele ja ühiskonnale, nt tööhõive suurendamine, elukvaliteedi ja/või keskkonnakaitse parandamine.

Avaldusi ei võeta vastu, kui

 • EPO ei ole patenti veel välja andnud;
 • antud patendi kohta on pooleli kaebus- või vaidlustusmenetlus;
 • antud patendi kohta kehtib üheksakuuline vaidlustusperiood;
 • patent on kehtetuks tunnistatud;
 • patent on kehtivuse kaotanud või selle kehtivus on lõppenud kõigis EPO liikmesriikides;
 • leiutaja on juba olnud finalistide või võitjate hulgas eelmistel Euroopa leiutaja konkurssidel (vt eelmiste finalistide ja võitjate nimekirja).

Võitjate väljaselgitamine ja autasustamine     

Pärast kandidaatide ülesseadmist teevad EPO eksperdid ja sõltumatu rahvusvaheline žürii oma valiku, kusjuures innovatsiooni ei hinnata ainult tehnoloogilise originaalsuse, vaid ka selle majandusliku ja sotsiaalse mõju põhjal.

EPO teeb ametlikult teatavaks finalistide nimed.  

Rahvas valib välja publiku lemmiku hääletamise tulemuste põhjal.

Võitjad kõigis kategooriates kuulutatakse välja autasustamistseremoonial Itaalias Veneetsias juunis 2017.

Konkursi „Euroopa leiutaja 2017“ kohta leiab lähemat infot EPO veebilehel.

Konkursil osalemise ankeet: Entry form for the European Inventor Award 2017.

European Inventor Award 2017