Kokkuvõte innovatsiooniaastast Patendiametis

17.12.2009
PrintPDF Jaga


Täna tehakse kokkuvõtteid innovatsiooniaastast Eestis. Patendiamet on innovatsiooniaasta õnnestumiseks andnud oma parima.

Toimunud üritused:

 1. 20.01.2009 Patendiameti õppeklassis seminar Sissejuhatav kursus intellektuaalomandi õiguskaitsesse: leiutiste kaitsmine.
  24 osavõtjat, kellest (tagasiside täitnutest) ettevõtjaid oli 12, üliõpilasi 4, ettevõtjaid ja üliõpilasi 3, ülejäänud kvalifitseerusid muu alla. 

 2. 22.01.2009 korraldas Patendiamet Eesti Kunstiakadeemias tööstusdisaini- ja kaubamärgiseminari. 
  45 osavõtjat, kellest enamuse moodustasid üliõpilased, lisaks osales ettevõtjaid. 

 3. 10.02.2009 esines Patendiameti ekspert Traugott Läänmäe Tallinna Mentorprogrammi mentorklubi projekti raames loenguga Intellektuaalomandi kaitse vajalikkus, võimalused ja riskid. 
  20 osavõtjat, ettevõtjad.

 4. 04.03.2009 toimus Patendiameti õppeklassis seminar Kaubamärgi valik ja kaitsmine.
  23 osavõtjat, kellest ~90% olid ettevõtjad, lisaks osalesid ka üliõpilased, 1 advokaadibüroo töötaja, 1 MTÜ juhatuse liige.

 5. 30.03.2009 toimus Patendiameti õppeklassis seminar Sissejuhatav kursus intellektuaalomandi õiguskaitsesse: leiutiste kaitsmine.
  19 osavõtjat, kellest ~50% moodustasid ettevõtjad, kuid osales ka üliõpilasi, ametnikke, 1 arendustöötaja ning 1 inimene MTÜst. 

 6. 02.04.2009 toimus Haapsalus koostöös Läänemaa Arenduskeskusega seminar Milliseid eelised annab intellektuaalomandi kaitse?
  16 osavõtjat, kellest 14 olid ettevõtjad, osales ka 2 MTÜ liiget.

 7. 24.04.2009 toimus Kohtla-Järvel koostöös Ida-Viru Ettevõtluskeskuse, Innovatsiooniaasta 2009 meeskonna, Eesti Leiutajate Liidu, E-äriregistri, EAS-i, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja jt partneritega ettevõtluspäev Tark tegu toob tulu! 
  Ettevõtluspäeval oli kokku ~100 osavõtjat, kellest väga suure osa (hinnanguliselt 95%)  moodustasid ettevõtjad. 

 8. 29.04.2009 toimus Patendiameti õppeklassis seminar Kaubamärgi valik ja kaitsmine.
  21 osavõtjat, kellest ~80% olid ettevõtjad, osalesid ka üliõpilased, disainer, ametnik.

 9. 29.05.2009 toimus Eesti Kunstiakadeemias koostöös Eesti Patendivolinike Seltsi ja USA Patendiametiga tööstusdisaini õppepäev. 
  29 osavõtjat, kellest 13 olid ettevõtjad ning 16 patendibüroode töötajad. 

 10. 04.06.2009 toimus Patendiameti õppeklassis seminar Sissejuhatav kursus intellektuaalomandi õiguskaitsesse: leiutiste kaitsmine. 
  18 osavõtjat, neist 12 olid ettevõtjad, osalesid ka üliõpilased, patendibüroo töötaja, konsultant, eraisik ja majandusteadlane.  

 11. 09.09.2009 toimus toimus Patendiameti õppeklassis seminar Sissejuhatav kursus leiutiste õiguskaitsesse.
  20 osavõtjat. Tagasisidelehe täitnutest oli ettevõtjaid 12, osales ka 1 üliõpilane, 2 eraisikut ja 1 kliendihaldur. 

 12. 23.09.2009 toimus Patendiameti õppeklassis seminar Kaubamärgi valik ja kaitsmine.
  21 osavõtjat, kellest ~85% olid ettevõtjad, osalesid ka üliõpilased ning kaks eraisikut.

 13. 05.10.2009 toimus Narva ettevõtluspäev, mille raames toimusid loengud leiutiste kaitsmise ja kaubamärkide registreerimise kohta. 
  Seminaril oli kokku 75 osalejat.

 14. 08.10.2009 toimus Tallinna Ettevõtluspäev, mille raames korraldas Patendiamet seminari Kaitstud leiutised – lisaväärtus ja kasu ettevõttele. 
  37 osavõtjat.

 15. 28.10.2009 korraldas Patendiameti seminari väikeettevõtjatele Intellektuaalomandi õiguskaitsega kaasnevad võimalused ja probleemid.
  81 osavõtjat. ~65% osalejatest olid ettevõtjad, ~22% olid üliõpilased, ülejäänud 13% olid muudelt tegevusaladelt.

 16. 12.11.2009 korraldas Patendiamet Innovatsiooni Aastakonverentsi raames loengu Kaubamärkide registreerimine välisriikides. 
  Osalejaid ~30, kõik ettevõtjad.

 17. 19.11.2009 toimus Patendiameti õppeklassis seminar Sissejuhatav kursus leiutiste õiguskaitsesse!.
  19 osavõtjat, ettevõtjad, kuid osales ka disainivaldkonna inimesi ning üliõpilasi. Osales ka mitu alustavat ettevõtjat.

 18. 20.11.2009 korraldas Patendiamet koostöö Pärnumaa ettevõtlus- ja arenduskeskusega seminari Pärnus. 
  24 osavõtjat. Kõik osalejad olid ettevõtjad.


2009. aastal on Patendiameti väikeettevõtjate nõustamise talituse koolitatuid kokku 622.

Võrreldes varasemate aastatega on 2009. aastal ehk innovatsiooniaastal Patendiameti korraldatud koolituste maht oluliselt kasvanud ning samuti on kasvanud ettevõtjate huvi tööstusomandi kaitsmise temaatika vastu. Viimast näitab nii üritustel osalejate arv kui ka see, et ettevõtjate nõuküsimisaktiivsus on oluliselt tõusnud. 

Üks näide Patendiameti innovaatilisusest ja innovatsiooniga kaasaminemisest on 2009. aastal ülemaailmsele intellektuaalomandi päevale pühendatud üritus Tark tegu toob tulu!, mille Patendiamet koostöös partneritega (Ida-Viru Ettevõtluskeskus, E-Äriregister, Eesti leiutajate Liit, Synest OÜ jpt) korraldas n-ö messilaadses vormis. Osalejad said ise valida, kas ja millal nad kuulavad esitlusi, joovad kohvi või osalevad töötubades. Selline vaba vorm andis üritusele palju juurde ning osalejad jäid sellega väga rahule. Võib öelda, et selline ürituse uudne vorm ning huvitav sisu tõi nii korraldajatele kui ka sellel osalejatele suurt tulu (nagu ürituse pealkirigi ütleb).

2009. aastal oleme rohkem tähelepanu pööranud ka Eesti venekeelsele elanikkonnale – ka nende tööstusomandialane teadlikkus vajab tõstmist, mistõttu sai 2009. aasta esimeses pooles korraldatud seminar Kohtla-Järvel ning Narvas, kus ettekandeid oli võimalik kuulata nii eesti kui ka vene keeles.

Väljaanded:
Innovatsiooniaastal jõuti Patendiametis lõpule rahvusvahelise patendiklassifikatsiooni (IPC) praegu kehtiva kaheksanda redaktsiooni tõlkimisega eesti keelde.

Tehtud on väga mahukas ja keeruline töö, mis kujutab endast ühtlasi suurt sammu eestikeelse tehnikasõnavara arengu teel.

IPC on lisaks WIPO (Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon) ametlikele keeltele (inglise, hiina, hispaania, prantsuse, araabia ja vene) tõlgitud veel tšehhi, hollandi, saksa, jaapani, korea, hispaania, poola, portugali keeltesse ja nüüd ka eesti keelde.

IPC tõlked asuvad aadressil http://www.wipo.int/classifications/ipc/ipc8
Et jõuda soovitud keeleversioonini, tuleb avanenud veebilehel klikata klassitähise (A, B, C, D, E, F, G või H) ees asuvale suurendusklaasi märgile.