Kohtuasja IP Translator kohta tehtud otsuse ühisteade

02.05.2013
PrintPDF Jaga


19. juunil 2012 tegi Euroopa Kohus otsuse kohtuasjas C-307/10 IP Translator. Kõnealune otsus mõjutab kõigi Euroopa Liidu kaubamärgiametite tegevust ning toob kaasa vajaduse ühtlustada Nizza klassifikatsiooni klassipäiste üldmõistete tõlgendamist.

Loe lähemalt: Kohtuasja IP Translator kohta tehtud otsuse ühisteade.