Kavandatavad täiendused kasuliku mudeli seadusele

10.02.2011
PrintPDF Jaga


Valitsus kinnitas oma 10. veebruari 2011 istungil Kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu.

Eelnõus  sisalduvatest muudatustest on olulisemad kasuliku mudeli seaduse täiendused.  Seaduse vastuvõtmisel hakkab Patendiamet tegema  kõigile registreerimiseks esitatud kasulikele mudelitele  tehnilise taseme tasuta otsingut. Otsinguaruande põhjal on  taotlejal võimalik hinnata oma kasuliku mudeli uudsust ja leiutistaset. Kasuliku mudeli registreerimisel avalikustatakse koos kasuliku mudeli kirjeldusega ka otsinguaruanne.

Teise täiendusena kavatsetakse registreeritud kasulike mudelite jaoks kasutusele võtta avalik lihtlitsents. Kasuliku mudeli omanik, kes ei soovi või ei saa mingil põhjusel ise oma leiutist kasutada, võib Patendiameti  kaudu teatada avaliku litsentsi andmisest. Teates sisaldub ka litsentsitasu suurus ja tasumise kord ning litsentsi kasutamise tähtaeg. Igaüks, kes soovib teates toodud tingimustel kasulikku mudelit kasutada, võib seda teha pärast Patendiametis avaliku lihtlitsentsi saamise avalduse registreerimist.