Kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 9. redaktsiooni jõustumine

23.10.2006
PrintPDF Jaga

 

Seoses kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni 9. redaktsiooni jõustumisega 01. jaanuaril 2007 kohaldatakse kaupade ja teenuste liigitamisel Nizza klassifikatsiooni 9. redaktsiooni kõikide kauba- ja teenusmärkide registreerimise taotluste suhtes, mis saabuvad Patendiametisse alates 01. jaanuarist 2007.
Patendiameti menetluses ja registris olevaid kaupade ja teenuste loetelusid ümber ei klassifitseerita.