Kaubamärgitaotlejatele: jõustub uus, Nizza klassifikatsiooni 11. redaktsioon

14.12.2016
PrintPDF Jaga

1. jaanuaril 2017 jõustub rahvusvahelise Nizza klassifikatsiooni 11. redaktsioon, mis eesti keelde tõlgituna on aasta algusest Patendiameti veebilehel ning kaupade ja teenuste klassifitseerimise abivahendis TMclass.

Nizza klassifikatsiooni järgi liigitatakse kaubamärgitaotlusesse märgitavaid kaupu ja teenuseid, mis on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramise aluseks. Alates 1. jaanuarist 2017 esitatavate kaubamärgitaotluste täitmisel tuleb kaupade ja teenuste liigitamisel lähtuda Nizza klassifikatsiooni 11. redaktsiooni 2017. aasta versioonist.

Muudatustest

Iga viie aasta tagant ilmub Nizza klassifikatsiooni uus redaktsioon, seekord järjekorranumbriga 11. Uude redaktsiooni on sisse viidud kõik viimase viie aasta jooksul tehtud suuremad muudatused ja parandused (kaupade-teenuste ühest klassist teise üleviimised), lisaks ka 2016. aasta ekspertide komitee otsusega vastu võetud väiksemad muudatused (kaupade-teenuste lisamine ja kustutamine, sõnastuste muutmine, sh klassipäistes ja selgitavates märkustes).

Uues, 2017. aasta klassifikatsioonis on muudetud klassipäiseid ja selgitavaid märkusi. Muutunud on viieteistkümne klassipäise (klasside 3, 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 31, 45 päised) ning nende ja veel seitsme klassi (klassid 5, 11, 29, 30, 35, 42, 44) juurde kuuluvate selgitavate märkuste sõnastused. Klasside ulatuse selgitamiseks on mõnda klassipäisesse lisatud täpsustusi, näiteks klassi 3 päises on seepe, kosmeetikavahendeid, juuksevesi ja hambapuhastusaineid täiendatud sõnaga „ravitoimeta“, et eristada neid klassi 5 kuuluvatest ravitoimega kaupadest, ning klassi 31 päises on põllumajandus-, vesiviljelus-, aia- ja metsasaaduseid täiendatud sõnaga „töötlemata“, et eristada neid klassi 29 kuuluvatest töödeldud saadustest. Klasside ulatuse avardamiseks on mõnda klassipäisesse lisatud kaupu, näiteks klassi 10 päisesse „puuetega inimestele kohandatud teraapia- ja abivahendid; massaažiaparaadid; imetamisseadmed, -vahendid ja -tarbed; seksuaaltegevuse seadmed, vahendid ja tarbed“, klassi 18 päisesse „loomade kaelarihmad, jalutusrihmad ja rõivad“ ning klassi 28 päisesse „videomänguseadmed“. Teenusklasside päistest on täienenud vaid klassi 45 päis: kuna tehakse vahet andmete turvamisel (klass 42) ja materiaalse vara ja isikute turvamisel (klass 45), siis on klassi 45 päises täpsemini öeldud „turvateenused materiaalse vara ja isikute füüsiliseks kaitseks“. Selgitavaid märkusi on muudetud vastavalt klassipäiste muudatustele, lisaks on neid täiendatud näidetega.

Klassifikatsiooni on lisandunud üle 300 termini, rohkem kaupu kui teenuseid. Palju täiendust sai toiduvaldkond, näiteks leiab uuest klassifikatsioonist guacamole [avokaadopüree] (klass 29); külmkuivatatud köögiviljad (klass 29); söödavad putukad, v.a elusad (klass 29); dulce de leche [piimamagustoit] (klass 30); onigiri [riisipallid] (klass 30); elusad söödavad putukad (klass 31). Aga täiendust on saanud ka teised valdkonnad, näiteks on loendist leitavad digitaalsed ilmajaamad (klass 9), e-sigarettide akud (klass 9), taaskasutatavad jääkuubikud (klass 21), karateriided (klass 25) jne. Uuteks teenusteks on näiteks mobiiltelefonide lukustuse avamine (klass 42), autojagamisteenused (klass 39), sado-juhendamine [teetseremoonia juhendamine] (klass 41), inimkoepangateenused (klass 44), koerajalutusteenused (klass 45) ja kimonosse riietumise abi (klass 45).

Klassifikatsioonist on kustutatud mõnikümmend terminit, näiteks põhjusel, et sõnastused on arhailised või terminid ei olnud sõnastatud piisavalt selgelt või täpselt. Enamasti on kustutatud terminite asemele pakutud tänapäevase või piisavalt selge ja täpse sõnastusega terminid.

Ligi paarisaja termini sõnastust on muudetud, kuna vajasid keelelist parandamist või sisulist täiendamist, kusjuures paljud (eelkõige keelelised) muudatused puudutavad vaid inglis- ja prantsuskeelset terminit, mitte selle tõlget eesti keelde. Ka on sisulisi muudatusi või täiendusi, millele tuleb tähelepanu pöörata, näiteks klassi 29 kaupadele „anšoovised“ on lisatud täiend „v.a elusad“, et eristada neid klassi 31 lisatud kaubast „elusad anšoovised“, ning klassi 45 teenuseid „security consultancy“ (turvanõustamine) on täiendatud selliselt (uus „physical security consultancy“), et ka eestikeelset tõlget tuli sisule vastavaks muuta (füüsilise julgestuse alane nõustamine).

Erilist tähelepanu tuleb pöörata ühest klassist teise tõstetud kaupadele (ühtegi teenust ümber ei tõstetud), milleks on:

 • „ksüleen“ ja „benseen“ klassis 1 (varem klassis 4);
 • „suusamääre“ klassis 4 (varem klassis 28);
 • „suusakaabitsad“ klassis 8 (varem klassis 28);
 • „desinfitseeriv seep“ ja „raviseep“ klassis 5 (varem klassis 3);
 • „käepidemed käsitsi käitatavatele tööriistadele“, „noapead“ ja „vikatilöed“ klassis 8 (varem klassides 6 ja 20 materjali alusel, nüüd sõltumata materjalist klassis 8);
 • „reumavastased käevõrud“, „reumavastased sõrmused“ ja „meditsiinilised käevõrud“ klassis 10 (varem klassis 5);
 • „elektrisoojendusega sokid“ klassis 11 (varem klassis 9);
 • „palvehelmed, roosikrantsid“ klassis 14 (varem klassis 16);
 • „lasterakmed“ klassis 18 (varem klassis 26);
 • „metallist lipuvardad“ klassis 6 ja „lipuvardad, v.a metallist“ klassis 19 (varem sõltumata materjalist klassis 20, nüüd materjali alusel klassides 6 ja 19);
 • „pähklitangid“ ja „suhkrutangid“ klassis 21 (varem klassis 8);
 • „harjavarred“ klassis 21 (varem klassides 6 ja 20 materjali alusel, nüüd sõltumata materjalist klassis 21);
 • „kulbid veini serveerimiseks“ klassis 21 (varem klassis 8);
 • „seaharjased“ klassis 22 (varem klassis 21);
 • „magamiskotid“ klassis 24 (varem klassis 20);
 • „nõelapoisid [niidi nõelasilmast läbiajamise vahendid]“ klassis 26 (varem klassis 8);
 • „mandlipiimajoogid“ ja „maapähklipiimajoogid“ klassis 29 (varem klassis 32);
 • „tehis- või naturaalsed vorstisooled“ klassis 29 (varem klassis 18);
 • „tugevasti vürtsitatud köögiviljamarinaad [piccalilli]“ klassis 30 (varem klassis 29).

Ühest klassist teise tõstmise ajendiks on klassifitseerimise loogika korrastamine, näiteks eesmärgiga eristada paremini ravitoimega ja ravitoimeta kaupu klassides 3 ja 5, koondada kõik serveerimisriistad klassi 21 ning kõik piimad ja piimajoogid klassi 29.

Kõiki muudatusi ei ole siinkohal välja toodud, mistõttu kutsub Patendiamet taotlejaid üles tähelepanelikkusele ning palub kaupade ja teenuste kaubamärgitaotlusesse märkimisel juhinduda taotluse esitamise hetkel kehtivast Nizza klassifikatsioonist.

Täielik ülevaade muudatustest on WIPO veebilehel (vt ANX 2 (klassipäised ja selgitavad märkused) ja ANX 4 (kaupade ja teenuste loend)).