Kaubamärgiomanikel .eu domeeni saamisel eelisaeg

04.11.2005
PrintPDF Jaga

 

7. detsembril algab .eu domeenide registreerimise vastuvõtt, esimese kahe kuu jooksul on kaubamärgiomanikel eelisõigus oma kaubamärgi-nimelisele domeenile.

Eestis on .eu domeenide volitatud registreerija Zone Media OÜ ning infot .eu domeenide taotlemise kohta saab aadressil http://data.zone.ee/?PN=eu.

Eelisperioodi kasutada sooviv isik peab tõendama, et talle kuulub registreeritud kaubamärk.

Eestis on kindlaim tõestusmaterjal registreeritud kaubamärgi omamise ning staatuse kohta ametlik väljavõte kauba- ja teenindusmärkide registrist – registrikirje väljatrükk.

See väljastatakse avalduse alusel, mille võib esitada Patendiameti vastuvõtuosakonnale otse, posti, faksi või e-posti teel. Avalduses peavad sisalduma:

  • väljatrüki soovija nimi ja kontaktandmed,
  • selle kaubamärgi registreeringu number, mille kohta väljatrükki soovitakse saada,
  • andmed riigilõivu tasumise kohta, kui tasutakse ülekandega (maksedokumendi number ja kuupäev, maksja, tasutud summa suurus, toimingu nimetus, registreeringu number).

Riigilõiv on 15 krooni ühe väljatrüki kohta. Tasuda saab ka sularahas kohapeal. Väljatrüki väljastab Patendiameti vastuvõtuosakond hiljemalt viiendal tööpäeval avalduse esitamise kuupäevast kas posti teel tähitud kirjana või kohapeal (vastavalt avalduses soovitule).

Patendiameti vastuvõtuosakond on avatud E-R 9.00-15.30
Tel 627 7911
Faks 627 7912
e-post: vastuvoett [at] epa.ee (vastuvoettepa.ee)

Riigilõiv tuleb tasuda Rahandusministeeriumi kontole:
SEB Eesti Ühispank 10220034796011 või Hansapank 221023778606.
Viitenumber on 2900073009.