Jõustus uus Nizza klassifikatsiooni versioon

04.01.2016
PrintPDF Jaga

Alates 01.01.2016 kehtib Nizza klassifikatsiooni 10. redaktsiooni 2016. aasta versioon, mis on leitav Patendiameti veebilehel kaubamärkide rubriigis kaupade ja teenuste klassifitseerimise teema all.

Nizza klassifikatsiooni kasutatakse kaubamärkide registreerimisel kaupade ja teenuste klassifitseerimiseks. Seega alates 01.01.2016 esitatavate taotluste täitmisel tuleb lähtuda 2016. aasta versioonist.

Nizza klassifikatsiooni viiakse iga-aastaselt sisse muudatused, mille all peetakse silmas nii alfabeetilisse loendisse uute kaupade ja teenuste lisamist ning sealt välja jätmist kui ka kaupade ja teenuste ja selgitavate märkuste sõnastuse muutmist. Sel korral pöörata eelkõige tähelepanu muutunud klassipealkirjadele!

Ülevaade muudatustest on leitav WIPO (Maailma Intellektuaalomandi Organisatsioon) veebilehelt.