Jõustumas kaubamärgiseaduse ja tööstusdisaini kaitse seaduse muudatused

20.03.2019
PrintPDF Jaga

29. märtsil 2019 jõustuvad kaubamärgiseaduse ja tööstusdisaini kaitse seaduse muudatused, millega seoses läheb Patendiamet üle kaubamärkide ja tööstusdisainilahenduste puhul elektroonilisele menetlusele, lihtsustub patendivoliniku esindusõiguse tõendamine Patendiametis ning riigilõivu tasumise kord. Intellektuaalomandi alaste vaidluste ainupädevus antakse Harju Maakohtule.

Kaubamärgiseaduse terviktekst alates 29.03.2019: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019047

Tööstusdisaini kaitse seaduse terviktekst alates 29.03.2019: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019049

Lisaks jõustuvad 1. aprill 2019 nimetatud seadustes ka EL-i liikmesriikides kaubamärgiõigust ühtlustava direktiivi muudatused, millega kehtivas õiguses kaotatakse kaubamärgi graafilise kujutatavuse nõue, lihtsustatakse mittetraditsiooniliste kaubamärkide, nt heli-, multimeedia- ja hologramm-märkide kaitsmist, kaotatakse ära Patendiametis kaubamärgi registreerimise käigus suhteliste keeldumisaluste kontroll ning muudetakse tööstusomandi apellatsioonikomisjoni ülesehitust ja laiendatakse pädevust viies apellatsioonikomisjon Justiitsministeeriumi juurest Patendiameti juurde.

 Kaubamärgiseaduse terviktekst alates 01.04.2019: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019048

Tööstusdisaini kaitse seaduse terviktekst alates 01.04.2019: https://www.riigiteataja.ee/akt/119032019050