IP-Panorama eesti keeles

05.10.2012
PrintPDF Jaga


Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni, Korea Intellektuaalomandi Ameti ja Korea Leiutiste Arendamise Assotsiatsiooni koostöös valminud intellektuaalomandit tutvustav ja selle olulisust selgitav e-õppe materjal on nüüd tõlgitud ka eesti keelde.

IP-Panorama seletab lihtsas keeles lahti intellektuaalomandi olulisuse ja tähtsuse majanduslikust vaatepunktist. See on hea abivahend nii ettevõtjale kui üliõpilasele, avardades teadmisi intellektuaalomandi valdkonnas.

IP-Panorama on kättesaadav Patendiinfo Keskuse veebilehel.