Ilmus Ühenduse kaubamärk

24.10.2013
PrintPDF Jaga

Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga andis välja elektroonse teaviku Euroopa Ühenduse kaubamärgisüsteemist.

Teavikus antakse lühiülevaade ühenduse kaubamärgisüsteemist, mis võimaldab kaitsta kaubamärki Euroopa Liidu tasandil. Tutvustatakse peamisi ühenduse kaubamärgi kaitsmisega seonduvaid toiminguid taotluse esitamisest kehtivuse pikendamiseni.

Teavik on suunatud kõigile, kes soovivad omandada esmaseid teadmisi ühenduse kaubamärgi õiguskaitse võimalustest.

Teavik on kättesaadav elektroonselt  pdf-formaadis.