Ilmus trükist Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond G (Füüsika). Klassid ja alaklassid.

17.12.2007
PrintPDF Jaga

 

Alustasime 2006. aastal WIPO väljaande International Patent Classification (IPC) Eight Edition (2006) eestikeelse versiooni väljaandmist.

Tänini ilmunud väljaannetele (metoodilised juhised, valdkond A ja valdkond H) lisandus nüüd uus:
Rahvusvaheline patendiklassifikatsioon. Valdkond G (Füüsika). Klassid ja alaklassid.

Värske väljaanne on kättesaadav Eesti Patendiraamatukogus alates 18. detsembrist.