Ilmus Euroopa Ühenduse disainilahenduse registreerimise süsteem

13.09.2013
PrintPDF Jaga


Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga andis välja elektroonse teaviku Euroopa Ühenduse disainilahenduse registreerimise süsteemist.

Teavikus antakse lühiülevaade Euroopa Ühenduse disainilahenduse õiguskaitse süsteemist. Tutvustatakse ühenduse registreeritud ja registreerimata disainilahenduse õiguskaitse erinevusi  ning registreeritud disainilahenduse menetlusprotsessi ja disainilahenduse õiguskaitse vaidlustamise võimalusi.

Teavik on suunatud kõigile, kes soovivad omandada esmaseid teadmisi ühenduse disainilahenduse õiguskaitse võimalustest.

Teavik on kättesaadav elektroonselt Patendiameti veebilehel.