Ilmus Euroopa Kohtu lahendid: Ühenduse disainilahenduse vaidlused

19.06.2013
PrintPDF Jaga


Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga on välja andnud Euroopa Kohtu lahendid: Ühenduse disainilahenduse vaidlused.

Käesolevas kogumikus toodud üldkohtu ja Euroopa Kohtu lahendid kajastavad ühenduse registreeritud, aga ka registreerimata disainilahendusega seotud vaidlusi. Kogumik koosneb Euroopa Kohtu neljast otsusest ning üldkohtu kolmest otsusest, mis käsitlevad ühenduse disainilahenduse vaidluste lahendamisel kohtu poolt sätestatud printsiipe.

Ühenduse disainilahenduse kohtulahendeid sisaldav kogumik on suunatud eelkõige ühenduse disainilahenduse taotlejale ja omanikule, kellele pakub huvi, millistest printsiipidest on kohus vaidluste lahendamisel lähtunud.

Kogumik on tasuta saadaval Patendiameti vastuvõtuosakonnas, Patendiameti veebilehel ning e-raamatuna epub-formaadis.