Ilmus "Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV"

16.06.2017
PrintPDF Jaga

Patendiamet koostöös Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiga on välja andnud kogumiku "Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV".Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV

Käesolev kogumik sisaldab Euroopa Kohtu uuemaid kaubamärgivaidlusi puudutavaid lahendeid. Nii kaubamärgiõiguse huviline kui ka kaubamärgiomanik leiab käesolevast kogumikust informatsiooni, kuidas lahendites toodud juhtudel riigisisese õiguse aluseks olevat määrust (EÜ) nr 40/94 ja direktiivi 2008/95/EÜ tõlgendada. Kogumik koosneb kümnest Euroopa Kohtu lahendist. Valitud kohtulahenditest tulenevatest printsiipidest lähtuvad nii teised Euroopa Liitu kuuluvad liikmesriigid kui ka kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtivaid kaubamärke registreeriv Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

"Euroopa Kohtu lahendeid" saab lugeda Patendiameti veebilehel PDF-formaadis, õige pea ka e-raamatuna.