Ilmus "Euroopa Kohtu lahendid: Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus"

03.11.2014
PrintPDF Jaga

Euroopa Kohtu lahendid : kaubamärgivaidlused IIIPatendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga on välja andnud kogumiku "Euroopa Kohtu lahendid: Kaubamärgivaidlused III. Kaubamärgi kasutamise kohustus".

Käesolev kogumik koondab endas kaubamärgi kasutamise kohustust käsitlevaid lahendeid ning on suunatud eelkõige registreeritud kaubamärgi omanikule, kellele pakub huvi, millistest printsiipidest on kohus lähtunud kaubamärgi kasutamise kohustuse nõuet käsitlevate vaidluste lahendamisel.
Kogumik koosneb seitsmest lahendist.

"Euroopa Kohtu lahendeid" saab lugeda Patendiameti veebilehelt pdf-formaadis.