On ilmunud ühenduse kaubamärgi ja disaini õigusaktide kogumikud

25.04.2013
PrintPDF Jaga


Patendiamet koostöös Siseturu Ühtlustamise Ametiga on elektroonselt avaldanud kaks olulist kogumikku nii ühenduse kaubamärgi kui disainilahenduse taotlejaile ja omanikele.

Kaubamärgi õigusaktide kogumik koondab ühenduse kaubamärgi taotleja ja omaniku jaoks olulised õigusaktid. Peamine õigusakt ettevõtja jaoks, kes soovib kaitsta oma kaubamärki kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, on nõukogu määrus (EÜ) nr 207/2009 (ühenduse kaubamärgimäärus), mis reguleerib ühenduse kaubamärgi õiguskaitse tekkimise aluseid, registreeringust tulenevaid õigusi ja ühenduse kaubamärgist tulenevate õiguste vaidlustamise aluseid. Komisjoni määruses (EÜ) nr 2826/95 on reguleeritud detailsemalt nii ühenduse kaubamärgi omaniku kui ka taotleja ja Siseturu Ühtlustamise Ameti toimingud ühenduse kaubamärgimääruse rakendamisel.

Lisaks eeltoodud õigusaktidele sisaldab kogumik ka kaubamärgidirektiivi (EÜ)  nr  2008/95, mis on aluseks Euroopa Liidu liikmesriikide kaubamärgiõigusele.

Tööstusdisaini õigusaktide kogumik koondab ühenduse disainilahenduse taotleja ja omaniku jaoks olulised õigusaktid. Peamine õigusakt ettevõtja jaoks, kes soovib kaitsta oma disainilahendust kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides, on nõukogu määrus (EÜ) nr 6/2002 (ühendusedisainilahenduse määrus), mis reguleerib ühenduse disainilahenduse õiguskaitse tekkimise aluseid, registreeringust tulenevaid õigusi ja ühenduse disainilahendusest tulenevate õiguste vaidlustamise aluseid. Komisjoni määruses (EÜ) nr 2245/2002 on reguleeritud detailsemalt nii ühenduse disainilahenduseomaniku kui ka taotleja ja Siseturu Ühtlustamise Ameti toimingud ühenduse disainilahendusemääruse rakendamisel.

Kogumik sisaldab ka direktiivi 98/71/EÜ, mis on aluseks Euroopa Liidu liikmesriikide tööstusdisaini õigusele.

Kogumikes on kahes keeles lisaks Euroopa Liidu õigusaktidele vastavalt Eesti kaubamärgiseadus ja tööstusdisaini kaitse seadus, nende ingliskeelne tõlge pärineb Riigi Teatajast.

Kogumikes avaldatud Euroopa Liidu õigusaktid on kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide võrguväljaandest eurlex.

Kogumikud leiab Patendiameti veebilehelt.