Haldusnõukogu otsus 4. detsembrist 2003 tasusid käsitleva eeskirja muutmise kohta

12.01.2004
PrintPDF Jaga

 

Haldusnõukogu otsus 4. detsembrist 2003 tasusid käsitleva eeskirja muutmise kohta

EUROOPA PATENDIORGANISATSIOONI HALDUSNÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa patendikonventsiooni ja eelkõige selle artikli 33 lõike 2 punkti d,

Euroopa Patendiameti presidendi ettepanekul,

võttes arvesse eelarve- ja finantskomisjoni arvamust,

on otsustanud järgmist:

Artikkel 1

Tasusid käsitleva eeskirja artikli 2 punkti 1 muudetakse järgmiselt:

1. Esitamistasu (artikli 78 lõige 2); siseriiklik põhitasu (reegli 106 punkt a), kui

EUR
  • Euroopa patenditaotlus või rahvusvahelise taotluse puhul Euroopa faasi sisenemise plank (EPO plank 1200) esitatakse elektrooniliselt
90
  • Euroopa patenditaotlus või rahvusvahelise taotluse puhul Euroopa faasi sisenemise plank (EPO plank 1200) esitatakse paberkandjal
160

Artikkel 2

(1)     Esitamistasu ja siseriikliku põhitasu uus suurus elektroonilise esitamise eest kohalduvad 1. aprillil 2004 või hiljem esitatud Euroopa patenditaotluste puhul ja rahvusvaheliste taotluste puhul, mis alustavad Euroopa faasi sellel kuupäeval või hiljem.
(2) Esitamistasu ja siseriikliku põhitasu uus suurus paberkandjal esitamise eest kohalduvad 1. jaanuaril 2005 või hiljem esitatud Euroopa patenditaotluste puhul ja rahvusvaheliste taotluste puhul, mis alustavad Euroopa faasi sellel kuupäeval või hiljem.
(3) Kui lõikes 2 nimetatud esitamistasu või siseriiklik põhitasu tasutakse tähtajaks kuue kuu jooksul pärast 1. jaanuari 2005, ent enne seda kuupäeva kehtinud summas, loetakse tasu nõuetekohaselt tasutuks, kui puuduv summa tasutakse kahe kuu jooksul pärast Euroopa Patendiameti sellekohast ettepanekut.

Otsus jõustub 1. jaanuaril 2004.

Koostatud Münchenis 4. detsembril 2003

Haldusnõukogu nimel
Esimees          
Roland Grossenbacher