Eurostat aastaraamatu statistika, peatükk Teadus ja arendustegevus