Euroopa patendivolinike kvalifikatsioonieksamite määrus

20.12.2011
PrintPDF Jaga


Euroopa Patendiamet annab teada, et Euroopa patendivolinike kvalifikatsioonieksamite määrus on elektroonselt saadaval pdf-formaadis.