Euroopa patendivolinike kvalifikatsioonieksami tulemused liikmesriikide kaupa (allikas: ajakiri EPI Information 4/2004)