Euroopa patendivolinike arv liikmesriikide kaupa (allikas: ajakiri EPI Information 4/2004)