Euroopa Patendiameti tööpakkumine

17.11.2005
PrintPDF Jaga

 

Euroopa Patendiamet (EPO) pakub tööd Münchenis apellatsioonikomisjoni liikmetele: ühele keemia valdkonnas ja kahele mehaanika valdkonnas.
Avalduste esitamise tähtaeg on 31.detsember 2005.

Teadmiseks Euroopa patendiameti peadirektoraadi nr.3 (Münchenis) apellatsioonikomisjoni liikme ametikohale välismaalt kandideerijatele:

Ametisse nimetamine
EPO haldusnõukogu nimetab töötaja ametisse vastavalt teenistusmääruse artiklite 8 ja 9 nõuetele, eelkõige peab olema läbitud meditsiiniline tervisekontroll.

Töötasu
Igakuine neto töötasu on 7786 EURO ja 11071 EURO vahel (seisuga 1.7.2004).
Lisaks põhipalgale võidakse maksta lisatasusid:
-         kolimistoetus (16% või 20% põhipalgast)
-         kodumajapidamine (6% põhipalgast)
-         ülalpeetavate laste elatis (255 eurot ülalpeetava lapse kohta)
-         hariduse/koolituse eest (hüvitamine sõtub tegelikest kulutustest)
Töötasu ei kuulu siseriiklikule tulumaksustamisele.

Tööaeg on 40 töötundi nädalas. Puhkust 30 tööpäeva aastas (lisaks kohalikud riigipühad, s.o 10-14 päeva aastas).

Töötajad (kes ei ole sakslased) saavad iga kahe aasta tagant 8 päeva puhkuseks kodus pluss 1-3 päeva kojusõiduks. Töötaja ja tema ülalpeetavate reisikulud kaetakse vastavalt kehtestatud korrale.

EPO rakendab kohustuslikku erameditsiinikindlustuse skeemi, mis pakub  tervisekindlustust töötajale ja tema ülalpeetavatele üle kogu maailma. Töötaja osamakse on praegu kuni 2,4% põhipalgast.

Pensioniskeem
Kõrgeim pensioniiga 65 a. Pensioni makstakse vähemalt pärast 10-aastast teenistust. Töötajad, kes lahkuvad enne seda tähtaega, saavad ühekordse lahkumistoetuse. Pension kasvab 2% võrra põhipalgast aastas, töötaja panus 8% põhipalgast.
Skeem hõlmab ka vahendeid invaliidsuse, eluga pääsenute, orbude ja ülalpeetavate pensionide maksmiseks (ilma 10 aastase katseajata).

Majutus
Kolleegid personaliosakonnast abistavad sobiva majutuse leidmisel.

Apellatsioonikomisjoni liikmete erikohustused (Teenistuse määruse artikkel 15)
Enne tööülesannete täitmisele asumist  peab apellatsioonikomisjoni liige andma ametivande või andma lubaduse täita oma tööülesandeid vastavalt konventsioonile ja liikmesriikides kehtivatele protsessiõiguse põhimõtetele, lähtuda oma otsustes oma teadmistest ja olla teadlikult erapooletu ning tegutseda ainult tõe ja õiguse huvides.
Apellatsioonikomisjoni liige käitub oma tööülesannete täitmisel ja väljaspool tööaega sellisel viisil, et ta ei kahanda tema sõltumatuse usaldusväärsust.
Apellatsioonikomisjoni liige hoiab saladust apellatsioonikomisjoni hääletamisel antud iga liikme hääle kohta.

Täpsemat infot saab aadressidelt:
http://www.european-patent-office.org/epo/jobs/ext_4197/index.en.htm
http://www.european-patent-office.org/epo/jobs/ext_4198/index.en.htm
http://www.european-patent-office.org/epo/jobs/ext_4205/index.en.htm

või
European Patent Office
Personnel Department
80298 München
tel (089) 2399 4303, faks (089) 2399 4041