Euroopa Patendiameti haldusnõukogu otsus 7. detsembrist 2006 Euroopa patendivolinike assotsiatsiooni kohta