Euroopa Patendiamet autasustab Euroopa patendiga kaitstud satelliitnavigatsioonirakendust

10.06.2014
PrintPDF Jaga

Juba 11. korda toimub Euroopa satelliitnavigatsiooni arendusideede võistlus (ESNC), kus põhitähelepanu on suunatud intellektuaalomandiõigustele ja patentidele.

Euroopa Patendiamet annab eriauhinna hiljuti Euroopa patendiga kaitstud satelliitnavigatsioonil põhinevale rakendusele, millel peab olema suur majanduspotentsiaal ja ja mis kasutab tehnoloogiat uuel moel.

Rohkem infot www.epo.esnc.eu.