Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet – Euroopa Liidu suurima intellektuaalomandi ameti uus nimi

28.12.2015
PrintPDF Jaga

24. detsembril 2015 avaldatud Euroopa Liidu uue õigusakti kohaselt nimetatakse Siseturu Ühtlustamise Amet (OHIM) ümber Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametiks (EUIPO).

Alates 23. märtsist 2016 on OHIM-i nimi Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO) ning ühenduse kaubamärki hakatakse nimetama Euroopa Liidu kaubamärgiks.

23. märtsil 2016 muutuvad kõik registreeritud ühenduse kaubamärgid automaatselt Euroopa Liidu kaubamärkideks ning ühenduse kaubamärgitaotlused Euroopa Liidu kaubamärgitaotlusteks.

Uues määruses vaadatakse läbi ka ametile makstavad lõivud: neid vähendatakse kogu ulatuses ja eelkõige väheneb kaubamärgi pikendamise lõiv. 23. märtsil 2016 uuendatakse automaatselt ameti elektroonilised taotlusvormid ja lõivukalkulaator, et need kajastaks uut süsteemi.

Vt määrust Euroopa Liidu Teatajast.