Euroopa Komisjoni plaanitavad kaubamärgisüsteemi uuendused

28.03.2013
PrintPDF Jaga

27.03.2013 tutvustas Euroopa Komisjon avalikkusele plaanitavaid kaubamärgisüsteemi uuendusi. Plaanitavate muudatuste kohaselt kavatsetakse nüüdisajastada nii kaubamärgidirektiivi (2008/95 EÜ) kui ka ühenduse kaubamärgimäärust (207/2009 EÜ), samuti Siseturu Ühtlustamise Ametile makstavate lõivude regulatsiooni (2869/95EÜ).

Komisjoni teatega ja muudatusettepanekutega on võimalik tutvuda Euroopa Komisjoni vebilehel