"Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV" nüüd ka e-raamatuna

11.09.2017
PrintPDF Jaga

"Euroopa Kohtu lahendid. Kaubamärgivaidlused IV" ilmus nüüd ka e-raamatuna formaadis e-pub.

Kogumik sisaldab Euroopa Kohtu uuemaid kaubamärgivaidlusi puudutavaid lahendeid. Nii kaubamärgiõiguse huviline kui ka kaubamärgiomanik leiab käesolevast kogumikust informatsiooni, kuidas lahendites toodud juhtudel riigisisese õiguse aluseks olevat määrust (EÜ) nr 40/94 ja direktiivi 2008/95/EÜ tõlgendada. Kogumik koosneb kümnest Euroopa Kohtu lahendist. Valitud kohtulahenditest tulenevatest printsiipidest lähtuvad nii teised Euroopa Liitu kuuluvad liikmesriigid kui ka kogu Euroopa Liidu territooriumil kehtivaid kaubamärke registreeriv Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet.

Patendiameti e-raamatud on tasuta allalaadimiseks.