Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku ühisteatis

14.04.2021
PrintPDF Jaga

Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku intellektuaalomandiametid teevad lähenemisprogrammi raames jätkuvalt koostööd, et ühtlustada registreerimispõhimõtteid ning tagada seeläbi taotlejatele suurem õiguskindlus.

Nüüd on ametid kokku leppinud kaubamärke käsitleva ühise praktika CP11 eesmärgiga anda suuniseid vorminõuete ja keeldumis- ning kehtetuks tunnistamise põhjuste kontrollimiseks uut liiki kaubamärkide, nimelt heli-, liikumis-, multimeedia- ja hologramm-märkide ning nende uute kujutamisviiside korral.

Ühine praktika CP11 jõustub 1. mail 2021 ja ühisteatis koos korduvate küsimustega on avaldatud Patendiameti veebilehel.