Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku ühisteatis

31.03.2021
PrintPDF Jaga

Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku intellektuaalomandiametid teevad lähenemisprogrammi raames jätkuvalt koostööd, et ühtlustada registreerimispõhimõtteid ning tagada seeläbi taotlejatele suurem õiguskindlus.

Nüüd on kokku lepitud ühine praktika, millega sätestatakse kaubamärki puudutava kaebuse menetluses kasutatavate tõendite kohta mitmed suunavad ja mittesiduvad põhimõtted. Ühine praktika käsitleb tõendeid ka kaubamärgimenetluses üldiselt, seega võib seal sätestatud põhimõtteid kasutada laiemalt, mitte ainult kaebuste menetluses. Ühine praktika CP12 jõustub 31. märtsil 2021 ja ühisteatis on avaldatud Patendiameti veebilehel.