Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku ühisteatis

16.10.2020
PrintPDF Jaga

Euroopa kaubamärkide ja disainilahenduste võrgustiku intellektuaalomandiametid teevad lähenemisprogrammi raames jätkuvalt koostööd, et ühtlustada registreerimispõhimõtteid ning tagada seeläbi taotlejatele suurem õiguskindlus.

Nüüd on kokku lepitud ühine praktika selle kohta, kuidas hinnata kaubamärgi kasutamise nõude täitmist, kui märki on kasutatud registreeritust veidi erineval kujul. Praktikat saab kasutada otsuste tegemisel tööstusomandi apellatsioonikomisjonis ja kohtus. Ühine praktika CP8 jõustus 15. oktoobril 2020 ja ühisteatis on avaldatud Patendiameti veebilehel.