Eurole ülemineku päeval jõustub uus riigilõivuseadus

01.07.2010
PrintPDF Jaga

 

Eurole ülemineku päeval jõustub uus riigilõivuseadus, milles on tasumisele kuuluvad lõivud väljendatud eurodes. Juhime tähelepanu asjaolule, et Patendiameti, patendivoliniku kutsekomisjoni ja tööstusomandi apellatsioonikomisjoni toimingute eest tasutavate riigilõivude määrasid käsitlevate paragrahvide numbrid on 18 numbri võrra edasi nihkunud.