Euroclass kannab alates 18.03.2013 nime TMclass

21.03.2013
PrintPDF Jaga


Siseturu Ühtlustamise Ameti välja töötatud ühine kaupade ja teenuste klassifitseerimise andmebaas Euroclass kannab alates 18.03.2013 nime TMclass.

Andmebaasi ümbernimetamine väljendab TMclassi kui globaalse töövahendi tähtsust – lisaks EL riikide ametite andmebaasidele on TMclassis juurdepääs ka nt USA ja Jaapani ametite andmebaasidele.

TMclassi saab tasuta kasutada iga soovija (http://oami.europa.eu/ec2).