EUIPO avaldas uuringu põllumajandustoodete geograafiliste tähiste kaitsest ja kontrollist Euroopa Liidu liikmesriikides

14.12.2017
PrintPDF Jaga

EUIPO vaatluskeskus avaldas uuringu põllumajandustoodete geograafiliste tähiste kaitsest ja kontrollist Euroopa Liidu liikmesriikides.

Aruanne on koostatud põllumajandustoodete geograafiliste tähiste kaitset ja kontrollimist käsitleva uuringu tulemuste põhjal, milleks Euroopa Komisjoni põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat taotles EUIPO intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskuse koostööd. Uuringu peamine eesmärk on saada paremaid teadmisi geograafiliste tähiste kontrolli- ja kaitsesüsteemide olukorrast EL-i 28 liikmesriigis, kaardistades kõik pädevad asutused ja kehtestatud menetlused, sh rikkumisvastased täitemeetmed.

EUIPO vaatluskeskuse veebilehel on avaldatud täismahus uuring ja selle kokkuvõte eesti keeles.