EUIPO avaldas intellektuaalomandiõigusi rikkuvate internetipõhiste ärimudelite uuringu 2. etapi tulemused

27.10.2017
PrintPDF Jaga

EUIPO vaatluskeskuse uuringu järgi kasutavad kaubamärgiõiguste rikkumises kahtlustatavad e-kauplused varem kasutusel olnud domeeninimesid.

Aruande esimeses etapis anti ülevaade arvukatest viisidest, kuidas veebikaubanduses rikutakse intellektuaalomandiõigusi, ja tutvustati täiesti uut moodust, kuidas selliseid ärimudeleid tuvastada, uurida, analüüsida ja esitada. Aruannet on sageli tsiteeritud seoses õigusi rikkuvate internetipõhiste ärimudelitega.

Viimane uuring tugineb esialgsetele järeldustele ning selles käsitletakse põhjalikumalt teavet selle kohta, et intellektuaalomandiõiguste rikkumises kahtlustatavad isikud kasutavad domeeninimesid, mida varem on kasutanud tuntud isikud, organisatsioonid, saatkonnad, äriettevõtted ja paljud teised. Uus aruanne esitab täiendavaid tõendeid internetikaubanduses esineva intellektuaalomandiõiguste rikkumise probleemi ulatuse kohta ning rõhutab, kui oluline on selle kontrolli alla saamiseks teha koostööd Euroopa Liidu tasandil.

EUIPO vaatluskeskuse veebilehel on avaldatud täismahus uuring ja selle kokkuvõte eesti keeles.