EUIPO avaldas ärisaladuste ja patentide teemalise uuringu tulemused

13.07.2017
PrintPDF Jaga

Koostöös Intellektuaalomandiga seotud õigusrikkumiste Euroopa vaatluskeskusega avaldab EUIPO täna uuringu tulemused, kuidas Euroopa Liidu ettevõtted oma kaupa ärisaladuste ja patentide abil kaitsevad.Üleliiduline uuring põhineb Euroopa Liidu 24 liikmesriigi innovatsiooniuuringu andmetel, mis käsitles ärisaladuste majanduslikku tähtsust ja nende seost patentidega.

Uuringu kolm peamist leidu olid järgmised.

  • Asutused (eriti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted) kasutavad kõigis liikmesriikides ja enamikus majandussektorites ärisaladusi rohkem kui patente.
  • Patente võetakse rohkem materiaalsetele kaupadele, mis on turul uudsed ja innovaatilised; protsesse ja teenuseid kaitstakse pigem ärisaladustega.
  • Patendid ja ärisaladused täiendavad teineteist – paljud ettevõtted kasutavad oma toodangu kaitsmiseks mõlemaid.

Uuringu tulemuste põhjal saab välja töötada selle valdkonna edasise strateegia, võttes arvesse 2016. aastal vastu võetud ärisaladuste direktiivi.

Täpsemad tulemused on avaldatud vaatluskeskuse kodulehel.