Ettevõtluspäev Tark tegu toob tulu Ida-Virumaal

28.04.2009
PrintPDF Jaga

 

24. aprillil 2009 korraldas Patendiamet koostöös partneritega (Innovatsiooniaasta 2009 meeskond, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, E-Äriregister, Eesti Leiutajate Liit, Synest OÜ jpt) Ida-Virumaa ettevõtluspäeva Tark tegu toob tulu!. Ettevõtluspäev oli pühendatud ülemaailmse intellektuaalomandi päeva tähistamisele.

Ürituse oodatav tulemus oli anda innovatsioonile osalejate silmis uus tähendus; vastata küsimusele, mis kasu on innovatsioonist ettevõtjale; anda infot, mida saab pärast üritust kasutada reaalses elus; tekitada huvi põhjalikumalt tegelema hakata üritustel käsitlevate teemadega ja saada uusi kontakte koostööks. Põhieesmärgid olid osalejate teadlikkuse tõstmine ning sütitamine käsitletavate teemade raames.

Patendiameti poolt esinesid sellel üritusel füüsika ja elektri ekspertiisi talituse juhataja Traugott Läänmäe ja kaubamärkide ekspertiisi talituse juhataja Külli Sooden.

Traugott Läänmäe rõhutas, et leiutamine ja innovatsioon ei pruugi sugugi mitte keerulised olla ning igaühest võib saada edukas leiutaja. Oma ettekandes tõi ta etappide kaupa välja, kuidas jõuda ideest uue tooteni, ning rõhutas seejuures patendiinfo olulisust. Samuti rääkis ta tootearenduse põhiviisidest. Ettekannet illustreerisid mitmed innovaatilised ja väga omapärase lahendusega leiutised (nt virtuaalne klaviatuur, banaanikoorija või nutikas kleeplindihoidik ning täiesti uue lahendusega raamaturiiul). Pärast seda tutvustas Traugott Läänmäe rahvusvahelist patendiklassifikaatorit, mis nüüdseks on täies mahus ilmunud eesti keeles.  

Külli Soodeni kaubamärgiteemaline ettekanne keskendus sellele, milline on kaubamärgi kasutegur ehk miks üldse kaitsta oma kaubamärki. Et põhieesmärk oli inimesi innustada, oli selles ettekandes välja toodud paljude kaubamärkide edulugusid: nt kuidas on Coca-Colast, Nike'ist või Colgate'ist saanud nii mõjukad kaubamärgid, nagu need praegu on.

 traugott             

Lisaks eelnimetatud teemadele käsitleti innovatsiooni ja innovatsiooniaasta teemat üldisemalt, räägiti ka graafilisest projekteerimisprogrammist ning ettevõtte asutamisest internetis. Omi kogemusi innovatsioonist ja tootearendusest jagas tuntud ettevõtte Audes juht, kelle eesmärk oli firmat ja selle edu tutvustada ning innustada inimesi samalaadset uuenduslikku teekonda järgima.

Erinevus varasematest samalaadsetest üritustest seisnes selles, et nimetatud üritus oli messilaadne – osalejad said ise valida, kas ja millal nad kuulavad esitlusi, joovad kohvi või osalevad töötubades. Selline vaba vorm andis üritusele palju juurde ning osalejad jäid sellega väga rahule.

Paralleelselt ettekannetega alustasid õppepäeva alguses tööd ka kaks töötuba: disainitöötuba ja leiutustöötuba. Disainitöötoas said osalejad tutvuda kolme disainiprogrammiga ning üritada ka ise disainida.

Ka leiutustöötuba alustas tööd kohe hommikul ning eesmärgiks oli vähemalt 5 leiutist välja mõelda. Tulemuseks oli aga see, et ürituse lõpuks oli valmis mõeldud 10 leiutist ning kirja pandud ka kõik nõudluspunktid, neljale leiutisele jõuti ka kirjeldus koostada. Leiutustöötoas osalemine oli väga aktiivne ning osalejad väga motiveeritud oma probleemile lahendust leidma. Töötuba juhendasid Traugott Läänmäe ja Toom Pungas.  
 leiutustöötuba
 kaubamärgitöötuba

 

Pärast ettekannete lõppu alustasid tööd ka kaks ülejäänud töötuba: e-äriregistritöötuba ja kaubamärgitöötuba. E-äriregistritöötoas said inimesed proovida ise luua ettevõte ning esitada majandusaasta aruanne.

Kaubamärgitöötoas tutvuti kõigepealt kaubamärgi registreeritavusega üldisemalt (milline kaubamärk on registreeritav ja milline mitte), samuti tehti otsingut kaubamärgiandmebaasides ning tutvuti kaupade ja teenuste klassifitseerimise põhimõtetega. Töötoa tegevuse lõpupoole sai igaüks ise oma konkreetsele probleemile lahenduse leida.

Pärast töötubade lõppu loositi kõikide töötubades osalenute vahel välja mitmeid üllatusauhindu. Üritus oli äärmiselt aktiivne ning lõbus, sellele andis kindlasti lisaväärtust see, et ei olnud rangeid reegleid: kas ja millal peab inimene olema töötoas, kuulama esitlusi või võib hoopiski minna kohvi jooma – see oli kõigi vaba valik. Venekeelne elanikkond oli samuti üritusse kaasatud – esitluste puhul oli sünkroontõlge ning ka töötubade jutt tõlgiti vastavalt vene või eesti keelde. Korraldajatele valmistas rõõmu ka see, et üritusest osavõtjaid oli ligi 100 ning ka ürituse lõpuks oli enamik neist ikka veel kohal. Osalemine töötubades oli aktiivne ning mis kõige olulisem, leiti vastused oma küsimustele ning omandati uusi huvitavaid teadmisi ja ideid. Osalejad tõid tagasisides positiivsena välja just ürituse uudse vormi, selle mitmekesisuse, hea korralduse ning võimaluse omandatud teoreetilist poolt kohe töötubades rakendada. Tagasiside täitnud inimestest väitsid kõik, et nad said innustust rakendada ettevõtluspäeval omandatud teadmisi oma ettevõtmistes. Ehk on nüüd edaspidi julgem uuendustega kaasa minna või neid ise algatada. Võib öelda, et selline uudne ürituse vorm ning huvitav sisu tõid nii ürituse korraldajatele kui ka sellel osalejatele tulu ehk nagu ürituse pealkirigi ütles: tark tegu toob tulu!

Rohkem pilte vaata http://www.flickr.com/photos/ettevotluspaev/