EPO uuring "Patendid ja neljas tööstusrevolutsioon – ülemaailmsed tehnoloogiatrendid, mis võimaldavad andmepõhist majandust"

10.12.2020
PrintPDF Jaga

Täna avaldas EPO uuringu tulemused, kus analüüsitakse patenditaotluste andmeid üle maailma, et tuua välja tehnoloogiatrendid, mis on seotud nutivõrku ühendatud objektidega – nt asjade interneti, 5G, suurandmete ja tehisintellektiga.

  • EPO uuringust selgub, et neljanda tööstusrevolutsiooni tehnoloogiatega seotud patenditaotlused moodustasid 2018. aastal üle 10% taotlustest üle maailma.
  • Neljanda tööstusrevolutsiooniga seotud patentide arv kasvas keskmisest ligi 5 korda kiiremini.
  • USA on sel alal maailmas juhtpositsioonil, järgmised on Hiina ja Lõuna-Korea, Euroopa jääb maha.
  • Euroopas panustavad neljanda tööstusrevolutsiooni innovatsiooni kõige rohkem Saksamaa, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, kuid mitme väiksema majanduse tulemused on paremad.
  • Üle maailma on 20 piirkondlikku sõlmpunkti, kus toimub rohkem kui pool kõikidest patenteerimistest, 13 suurimat neist asuvad Aasias või USA-s.

Uuringuga on võimalik täpsemalt tutvuda EPO veebilehel.