EPO täpsustab taimi ja loomi puudutavate patentide väljaandmise praktikat

30.06.2017
PrintPDF Jaga

EPO ettepanekul vaatas EPO haldusnõukogu üle vastavad regulatsioonid ja alates 1. juulist 2017 ei loeta enam patenditavaks taimi ja loomi, kes on saadud aine saamise, taimesordi aretuse või loomatõu aretuse olemuslikult bioloogilise meetodi tulemusel. Direktiiv 98/44/EÜ, mis jõustus 1999. aastal, välistas siiani küll olemuslikult bioloogilised protsessid patenditavate leiutistena, kuid mitte taimi ja loomi, kes on selliste protsesside teel aretatud.

EPO teadet loe EPO veebilehelt.