EPO-lt väljaanne väikese ja keskmise suurusega ettevõtete äriedust

03.11.2017
PrintPDF Jaga

Euroopa Patendiamet (EPO) viis läbi rea juhtumiuuringuid Euroopa väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes, kes on tänu patentidele ja teistele intellektuaalomandiõigustele äriedu saavutanud.

Eri riikides ning erinevates tööstus- ja tehnoloogiavaldkondades töötavatelt ettevõtetelt uuriti intervjuude käigus, millised on nende intellektuaalomandi (IO)-strateegiad ja neile aluseks olevad ärimudelid. Intervjuude põhjal koostatud juhtumiuuringud näitavad, kuidas uued ja juba välja kujunenud väikeettevõtted on välja töötanud vajalikud IO-haldusvõimalused ning kuidas nad neist kasu saavad.

Eestit esindab selles väljaandes Skeleton.