EPO ja IEA keskkonnasäästliku energia uuring

27.04.2021
PrintPDF Jaga

Täna selgusid EPO ja Rahvusvahelise Energiaagentuuri (IEA) uuringu tulemused, millest järeldub, et kliimaeesmärkide täitmiseks oleks tarvis kiirendada innovatsiooni keskkonnasäästliku energiatootmise valdkonnas.

Praegu on innovatsioon nihkunud taastuvenergiaallikatest lõppkasutuse tehnoloogiate poole, nt akud, vesinik, arukad võrgud ja süsinikdioksiidi kogumine.

Vähese süsinikdioksiidiheitega energia valdkonna patentide arv küll tõusis aastatel 2017–2019 ca 3,3%, kuid aastatel 2000–2013 oli see protsent mitu korda kõrgem – 12,5.

Et kiirendada uute keskkonnasäästlike tehnoloogiate kättesaadavust, oleks vaja uusi leiutisi ja kooskõlastatud kliimapoliitikat – alates energiatootmisest kuni selle edastamise, ladustamise ja lõppkasutuseni.

Uuringutulemustega saab tutvuda EPO veebilehel www.epo.org/trends-energy.