EPO ja EUIPO ühisuuring enim intellektuaalomandikaitset kasutavatest tööstusharudest

04.09.2020
PrintPDF Jaga

EPO avaldas koostöös EUIPO-ga läbi viidud uuringu  tulemused. Uuringu eesmärk oli teha kindlaks, millised tööstusharud kasutavad keskmisest rohkem intellektuaalomandikaitset ja kuidas nad panustavad peamistesse makromajanduslikesse muutujatesse (tööhõive, palgad, SKP ja kaubandus). Uuring viidi läbi kogu EL-is, samuti Šveitsis, Norras ja Islandil.