EPO haldusnõukogu otsus lõivude osalise vähendamise kohta