EITK-lt uus intellektuaalomandi õppematerjal

04.11.2016
PrintPDF Jaga

Eesti Intellektuaalomandi ja Tehnoloogiasiirde Keskus andis välja "Intellektuaalomandi õppematerjali" täiendatud  versiooni.

"Intellektuaalomandi õppematerjal" on loodud pidades silmas kõiki uudishimulikke õpilasi gümnaasiumiklassidest magistriõppeni. Õppematerjalis on selgitatud lahti erinevad intellektuaalomandi valdkonnad alates kaubamärkidest ja patentidest kuni autoriõiguseni välja. Õppematerjal aitab mõista intellektuaalomandi rolli tänapäeva majanduses ning sellega seotud protsesse. Õppematerjal on jaotatud kergesti loetavateks peatükkideks, mille lõpus on küsimused õpitu kordamiseks.

"Intellektuaalomandi õppematerjal" on kõigile huvilistele virtuaalsel kujul kättesaadav EITK veebilehelt.