Edinburghi patendi kaebus tagasi võetud

23.11.2007
PrintPDF Jaga

 

Lahenduseni on jõudnud EPO apellatsioonikohtu appellatsioon nn Edinburghi tüvirakkude patendi üle, mis on kaua olnud tuline vaidlusteema. Neliteist aastat pärast patendi esitamist võttis kaebuse esitaja ja patendi omanik Edinburghi Ülikool kaebuse tagasi suulise kohtumenetluse käigus.

Edinburghi patent (EP 0695351) on seotud bioloogia valdkonna leiutisega. See kirjeldab geneetika meetodit tüvirakkude isoleerimiseks (k.a embrüo tüvirakud) teistest diferentseeritud rakkudest rakukultuuris selleks, et saada puhtaid tüvirakukultuure.

Algselt sisaldas patent inimese tüvirakke, peamiselt embrüo tüvirakke, mis viis pingelise vastuoluni avalikkusega. Neljateistkümne riigi, sh Saksamaa, Itaalia ja Hollandi valitsused ning Greenpeace esitasid vastulause käsoleva patendi vastu, teatades, et patent on vastuolus Euroopa patendikonventsiooni (EPC) artikli 53 punktiga a – artikliga, mis välistab patentide andmise leiutistele, mille avaldamine või kasutamine on vastuolus avaliku korra ja moraaliga – ning ei vasta Euroopa patendikonventsiooni (EPC) artikli 83 nõuetele, mis nõuavad leiutise olemuse avamist nii selgelt ja täielikult, et vastava ala asjatundja saab selle teostada.

Küsimus, kas inimembrüo tüvirakud on patenteeritavad, on praegu äraootaval seisukohal EPO laiendatud apellatsioonikohtus.

 

Vaata lisaks