E-kursus Euroopa patendivoliniku 2017. aasta kutseeksami (EQE) eeleksamil osalejatele

17.01.2017
PrintPDF Jaga

Kursus on mõeldud Euroopa patendivoliniku kandidaatidele, kes osalevad Euroopa patendivoliniku kutseeksami (EQE) eeleksamil. Kursuse on ette valmistanud Euroopa Patendiakadeemia ja Euroopa Patendiameti kutseliste esindajate instituut (epi). Kursus sisaldab põhjalikku õppematerjali, mis katab kõiki eksami teemasid. Kursuse materjalid on internetis kättesaadavad kuni 31. märtsini. Registreeruda saab kuni 31. jaanuarini.

Rohkem infot

Registreerimine